AVG Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Loodgietersbedrijf Corné van Poppel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan Loodgietersbedrijf Corné van Poppel verstrekt.
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres


Waarom Loodgietersbedrijf Corné van Poppel gegevens nodig heeft.
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel verwerkt uw persoonsgegevens doorgaans om telefonisch contact met u op
te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Loodgietersbedrijf Corné van Poppel uw
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit het sturen van facturen.

Hoe lang Loodgietersbedrijf Corné van Poppel gegevens bewaart.
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien
er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Loodgietersbedrijf Corné van Poppel worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loodgietersbedrijf Corné van Poppel gebruikt
in voorkomend geval deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Loodgietersbedrijf Corné van Poppel bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Loodgietersbedrijf Corné van Poppel gebruik gaat maken van Google Analytics zal
dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar cornevanpoppel@home.nl. Loodgietersbedrijf Corné van Poppel zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Loodgietersbedrijf Corné van Poppel maakt tenminste vóór 1 janauri 2020 gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door Loodgietersbedrijf Corné van Poppel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel op via cornevanpoppel@home.nl. De website www.loodgietersbedrijfcornevan
poppel.nl is een website van Loodgietersbedrijf Corné van Poppel.

Bereikbaar
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel is bereikbaar via het telefoonnummer 06-18558785 of per mail via
cornevanpoppel@home.nl. Per post is Loodgietersbedrijf Corné van Poppel te bereiken via:
Loodgietersbedrijf Corné van Poppel, Kapitein Hatterastraat 1-32 te 5015 BB Tilburg